Қазақстанның энергетикалық ауысуы

Қазақстанның энергетикалық ауысуы

Қазіргі таңда Қазақстанның барлық энергиясының шамамен 70%-ы көмір арқылы өндірілуде. Жаңартылған энергия көздерінің үлесі артуда (3%), бірақ өте баяу жүзеге асуда. Қазақстанның тұрақты дамуға апарар жолы мақсатты энергетикалық ауысуды талап етеді.

Қазақстан өзі мойына 2060 жылға дейін экономиканы декарбонизациялау бойынша міндеттемені алды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мырза 2021 жылдың қараша айында 2060 жылға дейін көміртекті бейтараптыққа қол жеткізу доктринасын мақұлдады. Үкімет 2022 жылдың соңында қарай мемлекеттің 2060 жылға дейінгі көміртектік бейтарыптық бойынша жаңа стартегиясын дайындайды.

Көміртектік шикізатты қайта терең өңдеу энергетикалық ауысудағы, яғни көмірден жаңартылған энергия көздеріне ауысудағы Қазақтанның мұнай-газ секторындағы басым бағыты.

“Мұнай-газ химиясы бойынша ішкі және сыртқы нарықтарға бағытталған өнеркәсіптік және тұрмыстық дайын заттардың базалық өнімін өңдеу жөніндегі кәсіпорындар ашу қажет.”
– Қасым-Жомарт Тоқаев, Президент Казахстана

Энергетикалық ауысы жергілікті газ өндіруші өнеркәсіпті дамыту дегенді білдіреді.